„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.

Abraham Lincoln